RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

REGULAMIN

Kliknij w ten link aby zapoznać sie z Regulaminem działania systemu

DANE WĘDKARZA

WYPEŁNIA OPIEKUN PRAWNY MAŁOLETNIEGO


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

ZEZWOLENIE

ZAKUP DODATKOWO


WYBOR_GLOWNEJ_WODY_POLOWU

RAZEM DO ZAPŁATY

0.00 zł
REGULAMIN

GOSPODARSTWO RYBACKIE SP. Z O.O. W MRĄGOWIE
UL. MŁODKOWSKIEGO 22, 11-700 MRĄGOWO,
NIP: 7420013510, gospryb@onet.eu


REGULAMIN SPRZEDAŻY E-ZEZWOLEŃ NA AMATORSKI POŁÓW RYB PROWADZONEJ PRZEZ GOSPODARSTWO RYBACKIE SP. Z O.O. W MRĄGOWIE

 1. System dostępny pod adresem https://zezwolenia.gospryb.pl oferuje możliwość zakupu e-zezwoleń w zakresie: opłat okresowych, opłat rocznych.
 2. Zezwolenie niniejsze uprawnia do wędkowania na wodach ogólnodostępnych użytkowanych przez Gospodarstwa Rybackiego Mrągowo, zgodnie z wykazem stanowiącym integralną część otrzymanego zezwolenia.
 3. Do zakupu zezwolenia na wędkowanie konieczne jest potwierdzenie zapoznania się z:
 4. W przypadku wydania ważnego, aktualnego e-zezwolenia wpłacone środki nie podlegają zwrotowi.
 5. Zezwolenie elektroniczne (zakupione poprzez system https://zezwolenia.gospryb.pl) zaczyna obowiązywać nie szybciej niż po upływie godziny od chwili jego zakupu.
 6. Zezwolenie ważne jest od godz. 00:00 pierwszego dnia wędkowania do godz. 24.00 ostatniego dnia wędkowania.
 7. W sprzedaży są następujące rodzaje zezwoleń okresowych:
  a. jednodniowe,
  b. kilkudniowe (za kilka kolejnych dni),
  c. roczne dla niezrzeszonych.
 8. Zezwolenia jednodniowe oraz o dowolnej wielokrotności jednodniowego oraz roczne mogą wykupić wędkarze.
 9. Zakupione i wydrukowane zezwolenie jest ważne: wraz z kartą wędkarską (przy czym cudzoziemcy przebywający czasowo na terytorium polski zwolnieni są z obowiązku posiadania karty wędkarskiej).
 10. Zezwolenie zabezpieczone jest kodem QR Code
 11. E-zezwolenie można zakupić w oparciu o system płatności on-line. Płatności on-line umożliwiają szybkie i bezpieczne dokonanie opłaty za zamówione usługi.
 12. Płatności realizowane są w oparciu o system PayU.
 13. W ramach systemu PayU obsługiwane są dwa rodzaje płatności tj.:
  a. moduł płatności dokonywanych w drodze przelewów elektronicznych, obejmujący płatności bezgotówkowe w pieniądzu polskim dokonywane w drodze przelewów internetowych;
  b. moduł płatności dokonywanych przy użyciu kart płatniczych (Protected Payment), obejmujący płatności bezgotówkowe w pieniądzu polskim dokonywane kartami płatniczymi, które zostały dopuszczone przez banki do realizacji transakcji w środowisku internetowym.
 14. E-zezwolenie po potwierdzeniu wpływu płatności przez system PayU dostępne jest na stronie WWW tuż po dokonaniu płatności.

  Jeżeli płatność nie została potwierdzona, można sprawdzić jej status na stronie, do której zostanie skierowany klient po poprawnym dokonaniu płatności za pomocą przycisku [ Sprawdź płatność ].

  Jeśli płatność została potwierdzona, na stronie znajduje się przycisk umożliwiający druk E-zezwolenia. Jednocześnie na adres e-mail podany w formularzu zamówienia wysyłana jest wiadomość e-mail z adresem internetowym, pod którym dostępny jest obraz E-zezwolenia na połów ryb - które należy wydrukować i okazać do kontroli nad wodą wraz wymaganymi dokumentami.
 15. Dane osobowe przekazane w formularzu zakupu e-zezwolenia, umożliwiają identyfikację oraz potwierdzenie legalności nabytego prawa do połowu ryb w formie e-zezwolenia. Wszystkie dane osobowe przekazane w formularzu e-zezwolenia umieszczone są na wydruku e-zezwolenia. Dane osobowe użytkownika mogą być zmienione po osobistym kontakcie w Biurze Gospodarstwa Rybackiego w Mrągowie.
 16. Polityka zwrotów - zakupione e-zezwolenie podlega zwrotowi jedynie w przypadku gdy okres zezwolenia nie został rozpoczęty, w przeciwnym wypadku e-zezwolenie uważane jest za wykorzystane i nie ma możliwości zwrotu zakupionego e-zezwolenia. Zwrotu zezwolenia można dokonać osobiście w biurze Gospodarstwa Rybackiego w Mrągowie adres ul. Młodkowskiego 22, 11-700 Mrągowo, lub kontaktując się telefonicznie pod numerem telefonu : +48 89 741 34 22 lub pocztą elektroniczną: gospryb@onet.eu
 17. Polityka reklamacji :
  • czas rozpatrzenia reklamacji: 14 dni,
  • dane na zakupionym zezwoleniu w przypadku pomyłki można poprawić po kontakcie telefonicznym lub mailowym na adres gospryb@onet.eu,
  • zakupione e-zezwolenie podlega reklamacji jedynie w przypadku gdy okres zezwolenia nie został rozpoczęty, w przeciwnym wypadku e-zezwolenie uważane jest za wykorzystane i nie ma możliwości reklamacji zakupionego e-zezwolenia,
  • reklamacji zezwolenia można dokonać osobiście w biurze Gospodarstwa Rybackiego w Mrągowie adres ul. Młodkowskiego 22, 11-700 Mrągowo, lub kontaktując się telefonicznie pod numerem telefonu : +48 89 741 34 22 lub pocztą elektroniczną: gospryb@onet.eu
 • Wszelkie informacje związane z obsługą zakupu e-zezwoleń udzielane są w Gospodarstwo Rybackie sp. z o.o. w Mrągowie, ul. Młodkowskiego 22, 11-700 Mrągowo
  tel. +48 89 741 34 22


  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:
  1. Administratorem danych osobowych jest Gospodarstwo Rybackie sp. z o.o. w Mrągowie ul. Młodkowskiego 22, 11-700 Mrągowo
  2. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora jest Gospodarstwo Rybackie sp. z o.o. w Mrągowie ul. Młodkowskiego 22, 11-700 Mrągowo
  3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gospodarstwo Rybackie sp. z o.o. w Mrągowie ul. Młodkowskiego 22, 11-700 Mrągowo: e-mail: gospryb@onet.eu
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji sprzedaży zezwoleń na wędkowanie
  5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez przez okres 5 lat, w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub Podmiot przetwarzający.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora lub Podmiotu przetwarzającego dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie w zakresie wymaganym przez Administratora skutkuje brakiem możliwości zakupu zezwolenia wędkarskiego.
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego: Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gospodarstwo Rybackie sp. z o.o. w Mrągowie ul. Młodkowskiego 22, 11-700 Mrągowo moich danych osobowych przekazanych w formularzu zakupu E-zezwolenia ze strony WWW znajdującej się pod adresem  https://zezwolenia.gospryb.pl w celu prawidłowego i pełnego wykonania i funkcjonowania świadczonych usług.

  Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści moich danych oraz prawie do ich poprawiania i że wszelkie dane osobowe zostały przekazane przeze mnie dobrowolnie.

  Udostępnione przeze mnie dane osobowe będą chronione przez Gospodarstwo Rybackie sp. z o.o. w Mrągowie z zachowaniem najwyższej staranności, a w szczególności nie zostaną bezprawnie przekazane przez Gospodarstwo Rybackie sp. z o.o. w Mrągowie podmiotom trzecim.
 • UWAGA
  Prawo do nabycia zezwolenia w ramach składek dla członków PZW przysługuje wyłącznie wędkarzom, którzy w danym roku kalendarzowym opłacili wpierw składkę członkowską PZW w swoim macierzystym Kole PZW i mają wklejony znaczek tej składki do legitymacji PZW. Jeśli jesteś członkiem PZW, ale nie opłaciłeś jeszcze w bieżącym roku składki członkowskiej, nie możesz skorzystać z zezwoleń dla członków PZW do czasu, aż opłacisz składkę członkowską w swoim Kole. Zakup składki członkowskiej nie jest możliwy przez internet - można tego dokonać wyłącznie w Kole PZW.

  Posługiwanie się zezwoleniem dla członków PZW bez posiadania legitymacji PZW z wklejonym znaczkiem składki członkowskiej na dany rok będzie traktowane jako połów bez zezwolenia!

  Osoby niezrzeszone w PZW oraz członkowie PZW, którzy nie zapłacili jeszcze w bieżącym roku składki członkowskiej, mogą wykupić zezwolenie jedynie w formie opłat dla niezrzeszonych.
  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:
  • Administratorem danych osobowych jest Gospodarstwo Rybackie sp. z o.o. w Mrągowie ul. Młodkowskiego 22, 11-700 Mrągowo.
  • Podmiotem przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora jest Gospodarstwo Rybackie sp. z o.o. w Mrągowie ul. Młodkowskiego 22, 11-700 Mrągowo
  • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gospodarstwo Rybackie sp. z o.o. w Mrągowie ul. Młodkowskiego 22, 11-700 Mrągowo: e-mail: gospryb@onet.eu
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji sprzedaży zezwoleń na wędkowanie.
  • Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez przez okres 5 lat, w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub Podmiot przetwarzający.
  • Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora lub Podmiotu przetwarzającego dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie w zakresie wymaganym przez Administratora skutkuje brakiem możliwości zakupu zezwolenia wędkarskiego.
  • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego: Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.